NEXUS 10

Wifi Internet 5GHz

10mesačne
Rýchlosť prijímania dát až do 10 Mbit/s
Rýchlosť odosielania dát až do 2 Mbit/s
Mesačný poplatok bez SP 10,00€
Mesačný poplatok so SP 12,90 €
Mesačný poplatok bez viazanosti 15,00 €
Zriaďovací poplatok 60 € ** (so SP 1 €)1
Zriaďovací poplatok 80 € ***

Objem dát: NEOBMEDZENE

NEXUS 40

Wifi Internet 5GHz

19mesačne
Rýchlosť prijímania dát až do 40 Mbit/s
Rýchlosť odosielania dát až do 5 Mbit/s
Mesačný poplatok bez SP 19,00€
Mesačný poplatok so SP 21,90 €
Mesačný poplatok bez viazanosti 25,00 €
Zriaďovací poplatok 60 € ** (so SP 1 €)1
Zriaďovací poplatok 80 € ***

Objem dát: NEOBMEDZENE

*** Bez viazanosti
** Doba viazanosti 24 mesiacov
1 tieto ceny sa môžu meniť podľa náročnosti pripojenia resp. vzdialenosti od prístupového bodu  
(SP) so servisným poplatkom 2,90 €

Cena za pripojenie zahŕňa:

  • zariadenie na príjem signálu v pásme 5 GHz (bez viazanosti)
  • konzolku (podľa potreby), napájací adaptér (podľa potreby)
  • kábel UTP, FTP (podľa potreby) do 15 m od prijímača
  • odbornú montáž nášho technika
  • inštaláciu antivírusového programu
  • 1x e-mailová schránka
  • technická podpora NON STOP, “formou SMS” – individuálny prístup