Cenník na pozáručné opravy PC a notebookov (1.1.2017)

 • Zistenie závady bez následnej opravy: (Jednorázový poplatok nezávislý od času)
  Určenie rozsahu závady a stanovenie nákladov na opravu v prípade nezrealizovanej opravy po diagnostike alebo odmietnutie opravy zákazníkom: 12 €
 • Práce na PC: (Jednorázový poplatok)
  Výmena hardvérových komponentov, reinštalácia ovládačov, reinštalácia aplikačného softvéru, testovanie po oprave …: 8 €
 • Inštalácia Operačného Systému PC a notebooky: (Jednorázový poplatok)
  Inštalácia OS, vyladenie OS, inštalácia ovládačov: 20 €
 • Inštalačné a servisné práce u zákazníka: (každá aj začatá hodina): 12 €
 • Práce u zákazníka na jeho zariadení pre firmy a organizácie: (každá aj začatá hodina): 45,60 €
 • Záchrana – záloha dát, práce na žiadosť zákazníka: (každá aj začatá hodina)
  Zálohovanie dát,záchrana dát,odvírenie PC, práce na žiadosť zákazníka … : 12 €
 • Čistenie PC: (Jednorázový poplatok)
  Kompletné vyčistenie a vysávanie hardvéru: 10 €
 • Notebooky: (Jednorázový poplatok )
  Kompletné vyčistenie čistiacim plynom vnútorných častí hardvéru: 26 €
 • Expresný príplatok: (Jednorázový poplatok)
  Expresná oprava do 24 hodín: 16 €
 • Skladné, neprevzatie tovaru po oprave v dohodnutom termíne: (1 deň): 2 €

V cenách nie je zahrnutá cena náhradných dielov.
Na vykonané opravy je záruka 6 mesiacov. Ceny sú vrátane 20% DPH platné od 1.1.2018