Technická podpora – hlásenie poruchy:

 0905 44 66 22

Účastník je povinný bezodkladne po zistení nahlásiť poruchu alebo nedostupnosť služieb Poskytovateľovi, na technickú podporuč.0905 44 66 22 iba formou SMS v tvare: číslo zmluvy, meno, priezvisko, adresa, približný opis poruchy.