Host FIX

Celková kapacita diskového priestoru 50 GB
Ročný poplatok * 75 € – ROK
Max. mesačný prenos dát neobmedzené* domena EU,NET v cene
Perióda zálohovania MySQL ÁNO
HTML, XHTML, VRML, Flash, ÁNO
Podpora skriptov PHP 5 / PHP 7 ÁNO
Databázy 50
Administrácia MySQL cez WWW ÁNO
Počet e-mailových schránok neobmedzený*
E-mailový kôš ÁNO
Antispamová kontrola pošty ÁNO
Perióda zálohovania databáz ÁNO
Domény III. rádu (napr. shop.vasadomena.sk) neobmedzené*
Podpora: Joomla, Prestashop, Drupal a iné ÁNO

* neobmedzenie sa týka maximálnej kapacity objednaného diskového priestoru. 
Ceny sú vrátane 20% DPH