Iné poplatky – ceny s 20 % DPH (23.04.2019)

 • Poplatok jednorázový sankčného charakteru za Upomienku: 3 €
 • Zmluvná pokuta za nevrátenie všetkých zariadení v preberacom protokole, ktoré sú vlastníctvom poskytovateľa 10 € / každý omeškaný deň
 • Poplatok jednorázový za Znovu pripojenie po odpojení: 33 €
 • Poplatok za navýšenie mesačného programu: 0 €
 • Poplatok jednorázový za neoprávnený výjazd s prácou u zákazníka do 30 min.: 15 € / každá ďalšia aj začatá hodina práce 10 €
 • Výjazd technika – paušálna náhrada za výjazd (cestovné): 15 €
 • Telefonická podpora mimo technickej podpory: 10 €Konfigurácia routera (wifi kódovanie, PPPoE), nie u nás zakúpeného: 10 € / každá aj začatá hodina
 • Konfigurácia routera (wifi kódovanie, PPPoE), kúpeného v belasaNET : 0 €
 • Konfigurácia sieťového zariadenia – pripojenie PC, notebooku, tabletu, telefónu k routeru : 10 € / každá aj začatá hodina
 • Konfigurácia routera a sieťového zariadenia, presmerovanie portov, vzdialený prístup: 18 € / každá aj začatá hodina
 • Vzdialená pomoc technika na vopred dohodnutý čas: 18 € / každá aj začatá hodina
 • Zmena údajov Odberateľa na fyzickú alebo právnickú osobu: 11 €
 • Vyhotovenie kópie dokladov: 0,50 € / ks
 • Zriadenie verejnej IP adresy: 10 €
 • Zriadenie kamerového systému: 30 €
 • Verejná pevná IP adresa: 4 € / mesiac
 • Servisný poplatok za prijímač: 2,90 € / mesiac
 • Servisný poplatok za jednu kameru: 10 € / mesiac
 • Montáž lišty v byte,dome odberateľa: 4 € / 1 mPremiestenie internetovej prípojky odberateľa z dôvodu zmeny adresy pripojenia: 20 € / 1 hodina práce (každá ďalšia, aj začatá hodina práce sa účtuje podľa aktuálneho cenníka – Inštalačné a servisné práce u zákazníka)
 • Inštalačné a servisné práce u zákazníka: 10 € / každá aj začatá hodina
 • Práce u zákazníka na jeho zariadení pre firmy a organizácie: 45,60 € / každá aj začatá hodina
 • Tlač,kopírovanie A4 /A5 čiernobielo jednostranne: 0,10 €
 • Tlač,kopírovanie A4 /A5 farebne jednostranne: 0,20 €
 • Laminovanie A4: 1 € – Laminovanie A5: 0,50 €
 • Skenovanie dokumentu a zaslanie na mail jednostranne: 0,10 €
 • Krimplovanie koncovky: 5 €