OPTIK 25

optický internet

10mesačne **
Rýchlosť prijímania dát až do 25 Mbit/s
Rýchlosť odosielania dát až do 2 Mbit/s
Mesačný poplatok 10,00 € **
Mesačný poplatok 15,00 € ***
Cena za nové pripojenie 10 € **
Cena za nové pripojenie 80 € ***
Objem dát: NEOBMEDZENE

OPTIK 100

optický internet

19mesačne **
Rýchlosť prijímania dát až do 100 Mbit/s
Rýchlosť odosielania dát až do 10 Mbit/s
Mesačný poplatok 19,00 € **
Mesačný poplatok 25,00 € ***
Cena za nové pripojenie 10 € **
Cena za nové pripojenie 80 € ***
Objem dát: NEOBMEDZENE

** Doba viazanosti 24 mesiacov
*** Bez viazanosti
Cena za pripojenie zahŕňa, podľa potreby:
– káblovú prípojku vedenú od vchodového switchu metalickým alebo optickým káblom
– lišty v spoločných priestoroch bytovky – kábel FTP do 15 m od switchu
– zariadenie na príjem signálu (účastnícka krabička s ONU, PATCH kábel
metalický, PATCH kábel optický, optický adaptér typu LC)
– odbornú montáž nášho technika (1 hodinu práce
– každá ďalšia, aj začatá hodina práce sa účtuje podľa aktuálneho cenníka
– Inštalačné a servisné práce u zákazníka)
– 1x e-mailová schránka na našej doméne
– technická podpora NON STOP, “formou SMS” individuálny prístup